Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu

Nakon položenog ispita iz Upravljanja vozilom, ovlašteni ispitivač izdaje kandidatu Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

S tim uvjerenjem, liječničkom svjedodžbom, jednom fotografijom i 35 kn državnih biljega se ide u Policijsku postaju na čijem ste području prijavljeni, izraditi vozačku dozvolu.