Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)

Nastava traje 30 školskih sati. Održava se 10 puta po 3 školska sata u pravilu tri puta tjedno, odnosno u dogovoru s kandidatima i više od tri puta. Termini održavanja nastave se dogovaraju s kandidatima, ali u pravilu se nastava održava ili u 9:00 ili 17:00 sati.

Nastava se održava uz suvremena nastavna pomagala, većina gradiva se predaje multimedijski preko računala i LCD projektora.

Nakon što se odsluša sve gradivo, isto se ponavlja rješavanjem ispitnih pitanja i probnih testova. Na zadnjem predavanju, obično dan prije polaganja ispita, piše se probni završni test na kojem su pitanja kao i na pravom ispitu.

Nakon odslušane nastave vi ste spremni za polaganje ispita iz PPSP-a, ispit se prijavljuje 7 dana ranije HAK-u, prijavu šalje autoškola, dok je vaša dužnost platiti troškove ispita koji iznose 147,50 kn . Ispit se polaže pismenim putem popunjavanjem testa ili rješavanjem testa na  računalu u prostorijama HAK-a. Na ispitu ima 38 pitanja, zbroj bodova je 120. Za prolaz na ispitu je potrebno osvojiti 90% pozitivnih bodova (108 i više). Na ispitu se može i ne zadovoljiti ako imate 108 i više bodova ako ste pogriješili jedno od 4 pitanja s raskrižjima.

Ispit iz PPSP-a se može polagati 5 puta, a ako i 5 puta ne položite morate ponovno proći osposobljavanje, odnosno odslušati 30 sati nastave.

Nakon položenog ispita iz PPSP-a slijede vam druga 2 nastavna predmeta s kojima se susrećete u autoškoli, a to su pružanje prve pomoći osobama povrijeđenim u prometnoj nesreći (PP) i upravljanje vozilom (UV).