Minimalna dob za početak osposobljavanja

Da biste se uopće mogli upisati u autoškolu morate navršiti potrebnu dob za pojedinu kategoriju vozila. 

Kategorija Minimalna dob
AM (Moped) 14,5
A1 (do 125 cm3) 15,5
A2 (do 250 cm3) 17,5
A (od 500 cm3) 23,5
B (osobni automobil) 17,5

Ako polaznik posjeduje A2 kategoriju dvije godine, A kategoriju može polagati s 20 godina.

Ako ste navršili minimalnu dob za pojedinu kategoriju vozila slijedeći vaš korak je dobiti liječničko uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti.

KATEGORIJE VOZILA

A1 - spadaju motocikli radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW,
A2 - spadaju motocikli čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više,
A - spadaju motocikli sa ili bez bočne prikolice,
B - spadaju motorna vozila, osim vozila A1, A2, A, F, G i M kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.