Lokacija

Nalazimo se u samom centru Duge Rese, u zgradi Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, na Trgu Sv. Jurja u blizini željezničke stanice i pošte.

Trg Sv. Jurja 3, Duga Resa

 

 

Kontak telefon

047/841-468

098/460661