Cijene tečajeva

 

 

Kategorija
PPSP
UV
Ispitni sat
bez PDV
Ukupno
A1 A2 A B B (A) A1 (B) A2 ( B) A (B)
690,00 3.507,00 167,00 3.357,60 4.197,00
690,00 3.633,00 173,00 3.458,40 4.323,00
690,00 4.498,00 173,00 4.150,40 5.188,00
690,00 5.220,00 145,00 4.728,00 5.910,00
92,00 4.495,60 145,00 3.669,60 4.587,00
  2.672,00 167,00 2.137,60 2.672,00
  2.768,00 173,00 2.214,40 2.768,00
  2.768,00 173,00 2.214,40 2.768,00

 Ispitni sat je uračunat u cijenu.

 

Želi polagati za kategoriju
Nastavni predmet
Ne posjeduje vozačku dozvolu
Posjeduje vozačku dozvolu kategorije
 
A1
 
A2
 
A
 
B
 
A1
PPSP
30
 
 
 
 
PPP
9
 
 
 
 
UV
20
 
 
 
15
 
A2
PPSP
30
 
 
 
 
PPP
9
 
 
 
 
UV
20
15
 
 
15
 
A
PPSP
30
 
 
 
 
PPP
9
 
 
 
 
UV
25
15
15
 
15
 
B
PPSP
30
4
4
4
 
PPP
9
 
 
 
 
UV
35
35
35
35